Περιήγηση: Κελιστοί δρόμοι

Επικαιρότητα
Προσοχή στις μετακινήσεις στο οδικό δίκτυο της Αττικής τις επόμενες ώρες λόγω πυκνών χιονοπτώσεων

Επι­δεί­νω­ση ανα­μέ­νε­ται να παρου­σιά­σουν οι και­ρι­κές συν­θή­κες τις μεση­με­ρια­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες σήμε­ρα και στην περιο­χή της Αττι­κής, σύμ­φω­να με…