Περιήγηση: Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου

Διεθνή
Τουρκία: Ο Κιλιτσντάρογλου αντίπαλος του Ερντογάν στις προεδρικές εκλογές του Μαΐου

Ο εξα­κομ­μα­τι­κός συνα­σπι­σμός της αντι­πο­λί­τευ­σης ανα­κοί­νω­σε από­ψε ότι επέ­λε­ξε τον Κεμάλ Κιλιτσ­ντά­ρο­γλου, τον ηγέ­τη του Λαϊ­κού Ρεπου­μπλι­κα­νι­κού Κόμ­μα­τος (CHP) ως…