Περιήγηση: Κεμάλ Οκουγιάν

Διεθνή
Κ. Οκουγιάν: Είμαστε έτοιμοι να αποτρέψουμε τον τουρκικό και τον ελληνικό λαό από το να χύσουν ο ένας το αίμα του άλλου, αν έρθει η μέρα

Είμα­στε έτοι­μοι να απο­τρέ­ψου­με τον τουρ­κι­κό και τον ελλη­νι­κό λαό από το να χύσουν ο ένας το αίμα του άλλου,…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Συνέντευξη με τον Κεμάλ Οκουγιάν, ΓΓ του ΚΚ Τουρκίας: «Η αλληλεγγύη είναι πιο δυνατή από τον σεισμό» (VIDEO)

Στο πλαί­σιο του οδοι­πο­ρι­κού στην Τουρ­κία, ο δημο­σιο­γρά­φος Δημή­τρης Μαβί­δης συνά­ντη­σε στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, στο Κέντρο Πολι­τι­σμού «Ναζίμ Χικ­μέτ», τον ΓΓ…

Επικαιρότητα
Κοινή δήλωση των ΓΓ των Κομμουνιστικών Κομμάτων Ελλάδας, Εργαζομένων Ισπανίας, Μεξικού, Τουρκίας

Την Παρα­σκευή 8 Ιού­λη πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην Αθή­να, στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ, τετρα­με­ρής συνά­ντη­ση των ΚΚ Ελλά­δας, ΚΚ Εργα­ζο­μέ­νων Ισπα­νί­ας, ΚΚ Μεξι­κού, ΚΚ Τουρκίας.…

Επικαιρότητα
Συγκέντρωση ΚΚΕ στο Βόλο: Οι χαιρετισμοί των ΓΓ των ξένων Κομμουνιστικών Κομμάτων

Στην μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση του ΚΚΕ στο Βόλο, με την οποία κορυ­φώ­θη­καν οι εκδη­λώ­σεις της 31ης Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κής κατα­σκή­νω­σης της ΚΝΕ, παραβρέθηκαν…

Πολιτική
Κεμάλ Οκουγιάν (ΚΚ Τουρκίας): «Ο μαρξισμός-λενινισμός είναι ισχυρός και δημιουργικός»

Η ειση­γη­τι­κή ομι­λία του Κεμάλ Οκου­γιάν, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚ Τουρ­κί­ας στην τετρα­με­ρή συνά­ντη­ση ΚΚΕ, ΚΚ Εργα­ζο­μέ­νων Ισπα­νί­ας, ΚΚ Μεξι­κού και ΚΚ Τουρ­κί­ας στην…

Πολιτική
Τετραμερής συνάντηση στις 8 Ιούλη των ΚΚ της Ελλάδας, Εργαζομένων της Ισπανίας, του Μεξικού και της Τουρκίας

Τετρα­με­ρής συνά­ντη­ση του ΚΚΕ, του ΚΚ Εργα­ζο­μέ­νων Ισπα­νί­ας, του ΚΚ Μεξι­κού και του ΚΚ Τουρ­κί­ας θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Παρα­σκευή 8 Ιού­λη, στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ. Στη συνά­ντη­σή τους,…

Πολιτική
Κοινή εκδήλωση ΚΚΕ-ΚΚ Τουρκίας: «Να ξεκουμπιστούν οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ από την περιοχή μας!»

Με μεγά­λη πολι­τι­κή αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή εκδή­λω­ση από τα νοτιο­α­να­το­λι­κά της Τουρ­κί­ας, τα Άδα­να, ολο­κλη­ρώ­θη­κε το πρό­γραμ­μα της αντι­προ­σω­πεί­ας του ΚΚΕ στη…

Επικαιρότητα
Επίσκεψη του ΚΚΕ στην Τουρκία: Πολύμορφες εκδηλώσεις του ΚΚ Τουρκίας για την κοινή αντιιμπεριαλιστική πάλη των δύο λαών

Αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ βρί­σκε­ται στην Τουρ­κία από την Τετάρ­τη 11/5, μετά από πρό­σκλη­ση του ΚΚ Τουρ­κί­ας. Η αντι­προ­σω­πεία, απο­τε­λού­με­νη από τους Γιώρ­γο Μαρί­νο, μέλος…