Περιήγηση: Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο

Επικαιρότητα
Με δηκτική ανακοίνωση το Ισραηλίτικου Συμβούλιο καλεί τον Θάνο Πλεύρη να ζητήσει συγνώμη

Το Κεντρι­κό Ισραη­λι­τι­κό Συμ­βού­λιο (ΚΙΣΕ) υπεν­θυ­μί­ζει τις κατά και­ρούς αντι­ση­μι­τι­κές ανα­φο­ρές και δηλώ­νει ότι ανη­συ­χεί για την υπουρ­γο­ποί­η­ση του Θάνου Πλεύρη…

Επικαιρότητα
Εξετάσεις στην Ισραηλινή φασιστική κυβέρνηση δίνει ο ακροδεξιός Βορίδης

Προ­σπα­θώ­ντας να καθη­συ­χά­σει να αμβλύ­νει τη δυσα­ρέ­σκεια στους κόλ­πους της ισραη­λι­νής κυβέρ­νη­σης και της ισραη­λί­τι­κης κοι­νό­τη­τας στην Ελλά­δα — λόγω του…

Απόψεις
Πορτοσάλτε και… ευαίσθητο ΚΙΣ (Όμοιος τον όμοιο κι η κοπριά στα λάχανα)

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης // Ξεχεί­λι­σε η αγνο­ού­με­νη ευαι­σθη­σία του Κεντρι­κού Ισραη­λί­τι­κου Συμ­βου­λί­ου, σχε­τι­κά με το απαύ­γα­σμα της εξε­λι­κτι­κό­τη­τας Πορ­το­σάλ­τε. Τα συν­θή­μα­τα στους…

Απόψεις
Οι δολοφονίες των Παλαιστινίων και η ηχηρή σιωπή του ΚΙΣ (Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο)

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης // Η κυβέρ­νη­ση των δολο­φό­νων σιω­νι­στών του Ισρα­ήλ, το κρά­τος-εγκλη­μα­τι­κός τρο­μο­κρά­της της Μέσης Ανα­το­λής, για μια ακό­μη φορά…

Πολιτική
Το ΚΙΣ καταδικάζει το παραλήρημα του ακροδεξιού ραββίνου – Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ;

«Απα­ρά­δε­κτες και προ­κλη­τι­κές» χαρα­κτη­ρί­ζει το Κεντρι­κό Ισραη­λι­τι­κό Συμ­βού­λιο Ελλά­δος (ΚΙΣΕ) τις δηλώ­σεις του ακρο­δε­ξιού ραβ­βί­νου Μορ­ντε­χάι Φρι­ζή ανα­φο­ρι­κά με την…