Περιήγηση: Κεχριές Κορινθίας

Ατέχνως
Φωτιά σήμερα: Σε εξέλιξη για 5η μέρα η πυρκαγιά στις Κεχριές Κορινθίας — Οριοθετημένη η φωτιά στην Ηλεία

Φωτιά σήμε­ρα: Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται για πέμ­πτη μέρα η δασι­κή πυρ­κα­γιά στις Κεχριές Κοριν­θί­ας, χωρίς ενερ­γό μέτω­πο αλλά με διάσπαρτες…