Περιήγηση: ΚΕ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ

Εκδηλώσεις
ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ: Σήμερα η συγκέντρωση για την επέτειο ίδρυσης του ΕΑΜ

🔻 Στις 6.30 μ.μ. στα Προ­πύ­λαια🔻 Η Πανελ­λή­νια Ενω­ση Αγω­νι­στών Εθνι­κής Αντί­στα­σης και Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ) πραγ­μα­το­ποιεί σήμε­ρα, Παρασκευή,…