Περιήγηση: Κηδεία Βασίλισσας Ελισάβετ

Επικαιρότητα
Λονδίνο: Επεισόδιο σεξουαλικής παρενόχλησης στην ουρά για το λαϊκό προσκυνημα στην Ελισάβετ

Δύο γυναί­κες φέρε­ται να έπε­σαν θύμα­τα σεξουα­λι­κής παρε­νό­χλη­σης κατά την διάρ­κεια της ανα­μο­νής τους στην ουρά για να απο­τί­σουν φόρο…