Περιήγηση: Κηδεία Κωνσταντίνου Γλύξμπουργκ

Επικαιρότητα
Ακροδεξιός «σκυλοκαυγάς» με αφορμή την κηδεία Γλύξμπουργκ: Φαήλος Vs Μπογδάνου

«Σκο­τω­μό» στους ακρο­δε­ξιούς υπο­νό­μους της πολι­τι­κής προ­κά­λε­σε η κηδεία του έκπτω­του μονάρ­χη Γλύξ­μπουργκ. Δυο πρώ­ην πολι­τι­κά «συνε­ται­ρά­κια», αμφό­τε­ροι ακρο­δε­ξιοί που…

Επικαιρότητα
Μεσαιωνικές σκηνές στη Μητρόπολη για την κηδεία του Κωνσταντίνου Γλύξμπουργκ

«Μεσαιω­νι­κές», όσο και άκρως γρα­φι­κές, σκη­νές εξε­λί­χθη­καν από το πρωϊ έξω από τη Μητρό­πο­λη Αθη­νών, με ενα­πο­μεί­να­ντες νοσταλ­γούς της μοναρχίας…

Επικαιρότητα
Σύναξη «γαλαζοαίματων» κηφήνων στην Αθήνα για την κηδεία του Γλύξμπουργκ — Ποιοί δρόμοι θα κλείσουν

Πλη­θώ­ρα «γαλα­ζο­αί­μα­των» κηφή­νων και άλλων «επι­σή­μων» ανα­μέ­νε­ται να κατα­φτά­σουν αύριο, Δευ­τέ­ρα, στην Αθή­να, προ­κει­μέ­νου να παρα­στούν στην κηδεία του Κωνσταντίνου…

Πολιτική
Η κυβέρνηση αναβαθμίζει την παρουσία της στην κηδεία του Κωνασταντίνου Γλύξμπουργκ

Η κυβέρ­νη­ση θα εκπρο­σω­πη­θεί στην κηδεία του τέως Βασι­λιά Κων­στα­ντί­νου από τον Αντι­πρό­ε­δρό της Πανα­γιώ­τη Πικραμ­μέ­νο και την Υπουρ­γό Πολιτισμού…

Επικαιρότητα
Προκαλούν οι Γλύξμπουργκ: Ζητούν να υπάρξει… λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης

Συνε­χί­ζει να προ­κα­λεί η οικο­γέ­νεια Γλύξ­μπουργκ, ζητώ­ντας από την κυβέρ­νη­ση να επι­τρέ­ψει το λαϊ­κό προ­σκύ­νη­μα στην σορό του Κων­στα­ντί­νου πριν…