Περιήγηση: Κηδεία Μίκη Θεοδωράκη

Επικαιρότητα
Αντίο Μίκη

Σε λίγες ώρες ο Μίκης Θεο­δω­ρά­κης θα ανα­παυ­θεί  στην κρη­τι­κή γη. Στον Γαλα­τά  Χανί­ων, στο χωριό του  όπως επι­θυ­μού­σε, δίπλα…

Επικαιρότητα
«Αθάνατος Μίκη!»: Ο επικήδειος του Δ. Κουτσούμπα για τον Μίκη Θεοδωράκη

Σε κλί­μα συγκί­νη­σης, ολο­κλη­ρώ­θη­κε η τελε­τή απο­χαι­ρε­τι­σμού στον μεγά­λο μου­σι­κο­συν­θέ­τη Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, στη Μητρό­πο­λη Αθη­νών. Πλή­θος κόσμου, όλων των ηλικιών,…

Επικαιρότητα
Πλήθος κόσμου στην Μητρόπολη Αθηνών για το τελευταίο αντίο στον Μίκη Θεοδωράκη

Μέχρι την τελευ­ταία στιγ­μή κόσμος συρ­ρέ­ει στο παρεκ­κλή­σι της Μητρό­πο­λης Αθη­νών, για να απο­χαι­ρε­τί­σει τον Μίκη Θεο­δω­ρά­κη. Αφή­νο­ντας ένα λουλούδι,…

Επικαιρότητα
Απόφαση Πρωτοδικείου: Οι εκτελεστές της τελευταίας επιθυμίας του Μ. Θεοδωράκη αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες κηδείας και ταφής

Οι εκτε­λε­στές της επι­θυ­μί­ας του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη ανα­λαμ­βά­νουν με από­φα­ση του Μονο­με­λούς Πρω­το­δι­κεί­ου τη διορ­γά­νω­ση της κηδεί­ας του μου­σι­κο­συν­θέ­τη. Το…