Περιήγηση: Κιμ Γιονγκ Ουν

Διεθνή
Κιμ Γιονγκ Ουν: Δεν επιβεβαιώνονται οι φήμες για «σοβαρό πρόβλημα» της υγείας του

Νοτιο­κο­ρε­ά­τες και κινέ­ζοι αξιω­μα­τού­χοι υπο­βάθ­μι­σαν σήμε­ρα τις πλη­ρο­φο­ρί­ες που δημο­σιεύ­θη­καν σε διε­θνή μέσα (κυρί­ως των ΗΠΑ και της Ευρώ­πης) σύμφωνα…

Απόψεις
Της… Κορέας

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης // Οι ΗΠΑ είναι η μεγά­λη… δημο­κρα­τι­κή χώρα που δια­φε­ντεύ­ει τον πλα­νή­τη. Καλή χώρα! Μέχρι που ξαλαφρώνει…