Περιήγηση: Κινέζικο μπαλόνι

Διεθνή
Η Κίνα καταδικάζει την κατάρριψη του μπαλονιού και προειδοποιεί για απάντηση

Το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της Κίνας κατα­δί­κα­σε σήμε­ρα την από­φα­ση της αμε­ρι­κα­νι­κής κυβέρ­νη­σης να καταρ­ρί­ψει το κινε­ζι­κό μπα­λό­νι που εισήλ­θε τις…