Περιήγηση: Κινηματογράφος

Κινηματογράφος
Παρανοϊκή αντιρωσική υστερία: Αφαίρεσαν βραβείο από τον Κουστουρίτσα λόγω… δεσμών του με τη Ρωσία!

Η αντι­ρω­σι­κή υστε­ρία των τελευ­ταί­ων ημε­ρών ξεπερ­νά κάθε όριο, φτά­νο­ντας στο σημείο να αφαι­ρέ­σει βρα­βείο από τον σκη­νο­θέ­τη Εμίρ Κουστουρίτσα…