Περιήγηση: Κιργιστάν

Διεθνή
Κιργιστάν-Τατζικιστάν: Αναφορές για “σφοδρές συγκρούσεις” και για “μεγάλες απώλειες”

Η συνο­ριο­φυ­λα­κή του Κιρ­γι­στάν έκα­νε λόγο από­ψε για «σφο­δρές μάχες» με το γει­το­νι­κό Τατζι­κι­στάν, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι πρό­σθε­τες δυνά­μεις των Τατζίκων…