Περιήγηση: ΚΚΕε

Υγεία
ΚΚΕ: Η εγκληματική κυβερνητική πολιτική και οι αντιεμβολιαστές: Δύο όψεις του ίδιου νομίσματος

Κεί­με­νο του Τμή­μα­τος Υγεί­ας — Πρό­νοιας της ΚΕ του ΚΚΕ Η εγκλη­μα­τι­κή δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας και τα τρα­γι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα στους…