Περιήγηση: ΚΚΕ - ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας

Επικαιρότητα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Επίθεση των ΜΑΤ σε συναυλία στο ΑΠΘ — Σχόλιο της ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ

Σε άλλη μια ενέρ­γεια που απο­δει­κνύ­ει ότι η κυβέρ­νη­ση έχει σχέ­διο να κλι­μα­κώ­σει περαι­τέ­ρω τον αυταρ­χι­σμό και την κατα­στο­λή επιδόθηκαν…