Περιήγηση: ΚΚΣΕ

Πολιτική
9η Μάη: «Κάθε άνθρωπος που αγαπά την ελευθερία, χρωστάει στον Κόκκινο Στρατό περισσότερα από ό, τι μπορεί ποτέ να πληρώσει»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Στη φρά­ση αυτή του Έρνεστ Χεμιν­γου­έι («Κάθε άνθρω­πος που αγα­πά την ελευ­θε­ρία, χρω­στά­ει στον Κόκκινο…

Ιστορία
22ο Συνέδριο ΚΚΣΕ: « Έπαυσε πλέον να είναι ενδεδειγμένη η διατήρηση της σορού του Στάλιν εις το Μαυσωλείο»

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Το 22ο συνέ­δριο συνε­χί­ζο­ντας την οπορ­του­νι­στι­κή πορεία του 20ου «εκκα­θα­ρί­ζει» το εσω­κομ­μα­τι­κό πεδίο στο πρόσωπο…