Περιήγηση: ΚΚ ΗΠΑ

Διεθνή
Κομμουνιστικά κόμματα και οργανώσεις των ΗΠΑ: Ο Τραμπ είναι φασίστας, οι ακροδεξιοί και οι ρατσιστές πρέπει να ηττηθούν

Με ανα­κοι­νώ­σεις και σχό­λια στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης κομ­μου­νι­στι­κά και εργα­τι­κά κόμ­μα­τα στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες κατα­δι­κά­ζουν απε­ρί­φρα­στα τα επει­σό­δια οπαδών…

Διεθνή
Κομμουνιστικά Κόμματα των ΗΠΑ και του Καναδά καταδικάζουν την πολιτική Τραμπ κατά του Ιράν

Την αμε­ρι­κα­νι­κή αερο­πο­ρι­κή επί­θε­ση στη Βαγδά­τη και την όξυν­ση της ιμπε­ρια­λι­στι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας ενά­ντια στο Ιράν εκφρά­ζουν σε ανα­κοι­νώ­σεις τους Κομμουνιστικά…