Περιήγηση: ΚΚ Ουκρανίας

Πολιτική
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ: Η ΕΕ βγάζει λάδι την ουκρανική κυβέρνηση για την απαγόρευση του ΚΚ Ουκρανίας και της εφημερίδας του

Τη στή­ρι­ξή της στην ουκρα­νι­κή κυβέρ­νη­ση εξέ­φρα­σε η ύπα­τη εκπρό­σω­πος για την Εξω­τε­ρι­κή Πολι­τι­κή της ΕΕ, Φ. Μογκε­ρί­νι, απο­φεύ­γο­ντας να…