Περιήγηση: ΚΚ Τουρκίας

Διεθνή
Κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό

Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα από την περιο­χή της Μέσης Ανα­το­λής και όλο τον κόσμο εκφρά­ζουν με ανα­κοι­νώ­σεις τους αλλη­λεγ­γύη στον Παλαι­στι­νια­κό λαό και…

Επικαιρότητα
Στη Σμύρνη η 23η Διεθνής Συνάντηση των Κομμουνιστικών Κομμάτων

Σε συνε­δρί­α­ση της Ομά­δας Εργα­σί­ας για την προ­ε­τοι­μα­σία των Διε­θνών Συνα­ντή­σε­ων των Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των (ΔΣΚΕΚ), που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην…

Επικαιρότητα
Μόναχο: Κοινό μπλοκ ΚΚΕ και ΚΚ Τουρκίας στην κινητοποίηση κατά της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ

Μαζι­κή ήταν η συγκέ­ντρω­ση και πορεία που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το Σάβ­βα­το 18 Φλε­βά­ρη στο Μόνα­χο ενά­ντια στη Σύνο­δο Κορυ­φής του ΝΑΤΟ,…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Συνέντευξη με τον Κεμάλ Οκουγιάν, ΓΓ του ΚΚ Τουρκίας: «Η αλληλεγγύη είναι πιο δυνατή από τον σεισμό» (VIDEO)

Στο πλαί­σιο του οδοι­πο­ρι­κού στην Τουρ­κία, ο δημο­σιο­γρά­φος Δημή­τρης Μαβί­δης συνά­ντη­σε στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, στο Κέντρο Πολι­τι­σμού «Ναζίμ Χικ­μέτ», τον ΓΓ…