Περιήγηση: Κλέλια Ρενέση

Επικαιρότητα
Μήνυμα υπέρ της Ν. Μποφίλιου από την Κλέλια Ρένεση: «Ποτε γιναμε τοσο υπεροχοι σκλαβοι;»

Θέση υπέρ της Νατάσ­σας Μπο­φί­λιου, την οποία διά­φο­ρα «υπαλ­λη­λά­κια» του εγχώ­ριου αμε­ρι­κα­νο­να­το­τσο­λια­δι­σμού έβα­λαν στο στό­χα­στρο εξαι­τί­ας της συμ­με­το­χής της στην…

Κοινωνία
Καλλιτέχνες στο πλευρό του Χρ. Ζαραλίκου, καταδικάζουν την τραμπούκικη απόπειρα λογοκρισίας

Την αλλη­λεγ­γύη τους στον Χρι­στό­φο­ρο Ζαρα­λί­κο εκφρά­ζουν από χθες πλη­θώ­ρα καλ­λι­τε­χνών στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, αντι­δρώ­ντας στην απα­ρά­δε­κτη από­πει­ρα λογοκρισίας…