Περιήγηση: Κλήρωση Τζόκερ Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022

Ατέχνως
Featured Video Play Icon
Κλήρωση Τζόκερ 22/12/2022: Δείτε LIVE την κλήρωση και πρώτοι τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ 20/12/2022- Κλή­ρω­ση 2535:  €1.400.000 του­λά­χι­στον θα μοι­ρα­στούν οι τυχε­ροί της 1ης κατη­γο­ρί­ας στην σημε­ρι­νή κλή­ρω­ση της Πέμ­πτης 22/12/2022 δεδομένου…