Περιήγηση: Κλειστές δομές

Ατέχνως
Κομματική Επιτροπή Αιγαίου του ΚΚΕ: Ο ξεσηκωμένος λαός των νησιών δεν πρόκειται να κάνει πίσω με κανένα αντάλλαγμα

«Πλα­νά­ται πλά­νην οικτράν ο πρω­θυ­πουρ­γός αν νομί­ζει ότι ό,τι δεν πέτυ­χε με την αγριό­τη­τα των ΜΑΤ θα το επι­βάλ­λει στους…

Επικαιρότητα
Λέσβος: Μεγάλη συγκέντρωση ενάντια στα κέντρα — φυλακές και την άγρια καταστολή

Μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην πλα­τεία Σαπ­φούς της Μυτι­λή­νης από το Παλ­λε­σβια­κό Εργα­το­ϋ­παλ­λη­λι­κό Κέντρο και το νομαρ­χια­κό τμή­μα της ΑΔΕΔΥ με…

Επικαιρότητα
Επίθεση των ΜΑΤ στην κινητοποίηση του Παλλεσβιακού Εργατικού Κέντρου στην Καράβα

Με χημι­κά και χει­ρο­βομ­βί­δες κρό­του λάμ­ψεις οι δυνά­μεις κατα­στο­λής επι­χεί­ρη­σαν να δια­λύ­σουν την μεγά­λη πορεία που διορ­γά­νω­σε το Παλ­λε­σβια­κό Εργατικό…