Περιήγηση: Κλειστές δομές

Κοινωνία
Πρωτόγνωρες καταστάσεις στα νησιά με την απόβαση των δυνάμεων καταστολής (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Σε πεδίο μάχης μετα­τρά­πη­κε τη νύχτα το λιμά­νι της Μυτι­λή­νης, για περί­που δύο ώρες. Δια­δρα­μα­τί­στη­καν πρω­τό­γνω­ρες κατα­στά­σεις. Χρή­ση χημι­κών, χει­ρο­βομ­βί­δες κρότου…