Περιήγηση: Κλειώ

Ποίημα
Με αν ξεκινούν…

Θα σε καρ­τε­ρώ για να αντα­μώ­σου­με όπως και τότε που μ’ απο­χαι­ρε­τού­σες αφή­νο­ντας πίσω σου να κοι­τά­ζω το στο­λι­σμέ­νο σου…