Περιήγηση: ΚΜΕ

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 10 Σεπτέμβρη 2005 πέθανε ο Κώστας Κάππος

Ο Κώστας Κάπ­πος κι η επα­νά­στα­ση που έρχεται
Ο Κώστας Κάπ­πος συνή­θι­ζε να λέει πως το επώ­νυ­μό του γρά­φε­ται με δύο πι: ένα που ανή­κει στον ίδιο και ένα σε όλους τους άλλους. Αλλά τα αρχι­κά του έδι­ναν επί­σης δύο κάπα, σαν το κομ­μου­νι­στι­κό κίνη­μα με το οποίο συν­δέ­θη­κε άρρη­κτα ως το θάνα­τό του, έντε­κα χρό­νια πριν, σαν σήμερα.