Περιήγηση: ΚΝΕ Ομάδα ¡H.lV.S!

Διεθνή
Δορυφορικές φωτογραφίες μυστικής αμερικανικής αεροπορικής βάσης

Δορυ­φο­ρι­κές φωτο­γρα­φί­ες μίας αμε­ρι­κα­νι­κής στρα­τιω­τι­κής αερο­πο­ρι­κής βάσης κάνουν τον τελευ­ταίο και­ρό τον γύρο του δια­δι­κτύ­ου. Οι φωτο­γρα­φί­ες απει­κο­νί­ζουν μαχη­τι­κά αεροσκάφη…

Εκδηλώσεις
🚩45ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ — «ΟΔΗΓΗΤΗ» Δείτε στιγμιότυπα από τη 2η μέρα — Επισκεφθείτε τους χώρους με την κάμερα του «902.gr»

🚩 Σε ανα­μο­νή της μεγά­λης πολι­τι­κής συγκέ­ντρω­σης στις 20:30 με ομι­λη­τή το ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κου­τσού­μπα ‑χαι­ρε­τι­σμό…