Περιήγηση: ΚΟΑ ΚΚΕ

Εκδηλώσεις
ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ: Εκδήλωση για Έλληνες και μετανάστες εργάτες στις 3 Ιούλη, στο Πεδίον του Άρεως

Εκδή­λω­ση για Έλλη­νες και μετα­νά­στες εργά­τες οργα­νώ­νει όπως κάθε χρό­νο η ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ το Σάβ­βα­το 3 Ιού­λη, στο Πεδί­ον του Άρε­ως στην πλα­τεία Πρω­το­μα­γιάς (Ευελ­πί­δων…

Εκδηλώσεις
ΚΟΑ-ΚΚΕ & ΟΠ Αττικής ΚΝΕ: Εκδήλωση 8 Μάη για τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές την Πρωτομαγιά του ’44

🔻 Σάβ­βα­το 8 Μάη στις 7 μμ. στο Σκο­πευ­τή­ριο Και­σα­ρια­νής. 🔻 Εκδή­λω­ση για τους 200 εκτε­λε­σμέ­νους κομ­μου­νι­στές την Πρω­το­μα­γιά του…

Εκδηλώσεις
ΚΟΑ του ΚΚΕ — ΟΠ Αττικής της ΚΝΕ: Εκδήλωση στις 8 Μάη για τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές την Πρωτομαγιά του ’44

Εκδή­λω­ση για τους 200 εκτε­λε­σμέ­νους κομ­μου­νι­στές την Πρω­το­μα­γιά του 1944 διορ­γα­νώ­νουν η ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ και η ΟΠ Αττικής…