Περιήγηση: Κοκαΐνη

Επικαιρότητα
Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος του ΣτΕ Π. Ευστρατίου μετά την εμπλοκή του ονόματός του σε υπόθεση ναρκωτικών

Την παραί­τη­σή του υπέ­βα­λε ο αντι­πρό­ε­δρος του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας και πρό­ε­δρος του Γ’ Τμή­μα­τος του Ανω­τά­του Ακυ­ρω­τι­κού Δικα­στη­ρί­ου, Παναγιώτης…