Περιήγηση: Κολεκτιβοποίηση

Ιστορία
Ο Λιμός της Ουκρανίας: Θέμα διαχρονικής μαύρης προπαγάνδας ενάντια στην ΕΣΣΔ και τον Στάλιν (Μέρος ΙΙ/VIIΙ): Η Κολεκτιβοποίηση

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //  Είμα­στε πενή­ντα ή εκα­τό χρό­νια πίσω από τις προηγ­μέ­νες χώρες. Πρέ­πει να δια­νύ­σου­με αυτή την από­στα­ση σε…