Περιήγηση: Κομήτης

Επιστήμη
Ο κομήτης Άτλαντας διασχίζει τον ανοιξιάτικο ουρανό — Θα είναι ορατός με γυμνό μάτι και από την Ελλάδα

Ένας πρα­σι­νω­πός κομή­της, ο Άτλας C/2019 Y4, δια­σχί­ζει τον ανοι­ξιά­τι­κο ουρα­νό και πλη­σιά­ζει στα­δια­κά τη Γη. Έχει ήδη παρα­τη­ρη­θεί από…