Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιήγηση: Κομμουνιστές δήμαρχοι

Κομ­μου­νι­στές δήμαρ­χοι  Σε αυτή την ενό­τη­τα θα βρεί­τε συγκε­ντρω­μέ­να τα θέμα­τά μας που σχε­τί­ζο­νται με τη δρά­ση των κομ­μου­νι­στών δημάρ­χων σε Ικαρία,Πάτρα, Χαϊ­δά­ρι, Και­σα­ρια­νή, Πετρού­πο­λη και τη δρα­στη­ριό­τη­τά τους ενό­ψει των εκλο­γών το Μάιο του 2019

Πολιτική
Κοινή δήλωση κομμουνιστών δημάρχων: Κυβέρνηση και ΚΕΔΕ πανηγυρίζουν για τις ρυθμίσεις χρεών, ενώ η φορολεηλασία συνεχίζεται

Κυβέρ­νη­ση και ΚΕΔΕ πανη­γυ­ρί­ζουν για τις ρυθ­μί­σεις χρε­ών, ενώ η φορο­λε­η­λα­σία συνε­χί­ζε­ται, τονί­ζουν σε κοι­νή δήλω­ση οι κομ­μου­νι­στές δήμαρ­χοι Πάτρας Κώστας…

Πολιτική
Γιάννης Αγγελάκας: Είδε ότι δεν τον «παίρνει» και αναδιατύπωσε το ψέμα — συκοφαντία

Σχό­λιο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Αφού η πρό­δη­λη συκο­φα­ντία σε βάρος της δημο­τι­κής αρχής Πατρέ­ων κατέ­πε­σε, ο χρή­σι­μος ηλί­θιος (μου­σι­κός) Γιάν­νης Αγγε­λά­κας, ανέκρουσε…

Πολιτική
Λαϊκή Συσπείρωση: Οι υποψήφιοι δήμαρχοι στις δημοτικές εκλογές του Μάη 2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Αγί­ας Παρα­σκευ­ής Γκι­ζιώ­της Αντρέ­ας, 61, Εκπαι­δευ­τι­κός Αμα­ρου­σί­ου Φωτό­που­λος Θανά­σης, 52, Λιθο­γρά­φος Βρι­λησ­σί­ων Βήτ­τος Βασί­λης, 62,…

Πολιτική
ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

«Με ισχυ­ρό ΚΚΕ παντού κάνου­με την πραγ­μα­τι­κή δια­φο­ρά. Οργα­νώ­νου­με την αντε­πί­θε­ση για στα­θε­ρή εργα­σία, αξιο­πρε­πείς μισθούς, δημό­σιες δωρε­άν κοι­νω­νι­κές υπηρεσίες,…

Μετάβαση στο περιεχόμενο