Περιήγηση: Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα

Πολιτική
Πάνω από 40 Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα στο πλευρό του λαού του Ιράν, καταδικάζουν τη βία του καθεστώτος

Πάνω από 40 Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα, τα οποία συμ­με­τεί­χαν στην 22η Διε­θνή Συνά­ντη­ση Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των (ΔΣΚΕΚ) στην…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Εισαγωγική ομιλία στην τετραμερή συνάντηση των ΚΚ Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Τουρκίας

Η εισα­γω­γι­κή τοπο­θέ­τη­ση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κου­τσού­μπα στην τετρα­με­ρή συνά­ντη­ση του ΚΚΕ, του ΚΚ Εργα­ζο­μέ­νων Ισπανίας,…

Επικαιρότητα
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: Μηνύματα αλληλεγγύης σε ΚΚΕ και ΚΝΕ για τον αγώνα τους ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο

Πλή­θος μηνυ­μά­των αλλη­λεγ­γύ­ης από Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα από όλο τον κόσμο έχουν φτά­σει στο ΚΚΕ και την ΚΝΕ που…

Απόψεις
Η στάση των κομμουνιστών απέναντι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο της Ουκρανίας

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Η ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κή δια­μά­χη μετα­ξύ των δυνά­με­ων του Ευρω­α­τλα­ντι­σμου (ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ) και της Ρωσί­ας με επί­κε­ντρο την Ουκρανία…

Επικαιρότητα
Αλληλεγγύη στο λαό της χώρας και στην Κουβανική Επανάσταση από 70 Κομμουνιστικά Κόμματα — Η Κούβα θα νικήσει!

Η Κού­βα δεν είναι μόνη της! Μέχρι την Νίκη, Για Πάντα! Μετά τα 30 Κομ­μου­νι­στι­κά Κόμ­μα­τα της Ευρω­παϊ­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Πρωτοβουλίας…

Διεθνή
Κοινή Ανακοίνωση: Οι συκοφαντίες και οι απειλές ενάντια στο ΚΚ Βενεζουέλας είναι απαράδεκτες

Στην κοι­νή ανα­κοί­νω­ση που έχουν υπο­γρά­ψει έως τώρα 40 Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα, σημειώ­νουν: «Τα κόμ­μα­τα, που υπο­γρά­φου­με αυτή την…