Περιήγηση: Κομμουνιστικά Κόμματα

Διεθνή
Με κοινή ανακοίνωσή τους Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα καταδικάζουν τη σφαγή στη Γάζα

Τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση του Ισρα­ήλ κατά του παλαι­στι­νια­κού λαού κατα­δι­κά­ζουν σε κοι­νή ανα­κοί­νω­ση με πρω­το­βου­λία του ΚΚΕ 35 Κομ­μου­νι­στι­κά και…