Περιήγηση: Κομμουνιστικά σύμβολα

Διεθνή
Σουηδία: Απαγορεύεται το κόκκινο αστέρι γιατί είναι κομμουνιστικό σύμβολο

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //  Η Σου­η­δή καλ­λι­τέ­χνης Σαρ­λότ  Όμπεργκ Μπά­κος κέρ­δι­σε τον καλ­λι­τε­χνι­κό δια­γω­νι­σμό για την δια­κό­σμη­ση μιας πλα­τεί­ας στην πόλη…