Περιήγηση: Κομμουνιστικές νεολαίες

Διεθνή
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΕΣ: Υπογράφουν την Κοινή Ανακοίνωση των Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία

Κομ­μου­νι­στι­κές Νεο­λαί­ες από διά­φο­ρες χώρες του κόσμου υπο­γρά­φουν την Κοι­νή Ανα­κοί­νω­ση Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των, με τίτλο: «Όχι στον ιμπεριαλιστικό…

Επικαιρότητα
Κομμουνιστικές νεολαίες απ’ όλο τον κόσμο καταγγέλλουν την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για το όργιο βίας και καταστολής ενάντια σε μαθητές-φοιτητές

Είκο­σι τέσ­σε­ρις Κομ­μου­νι­στι­κές Νεο­λαί­ες από διά­φο­ρες χώρες, σε κοι­νό μήνυ­μά τους κατα­δι­κά­ζουν τη βία, την κατα­στο­λή και τις συλ­λή­ψεις φοι­τη­τών στην αντιπολεμική -…