Περιήγηση: Κομμουνιστικό Κόμμα Αρμενίας

Διεθνή
Κομμουνιστικό Κόμμα Αρμενίας: Ζητά την άμεση κατάπαυση του πυρός, καταδικάζει κάθε ξένη επέμβαση στα εσωτερικά της χώρας

Με ανα­κοί­νω­ση του, το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Αρμε­νί­ας ζητά την άμε­ση κατά­παυ­ση των εχθρο­πρα­ξιών μετα­ξύ Αρμε­νί­ας και Αζερ­μπαϊ­τζάν και καταδικάζει…