Περιήγηση: Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας

Ιστορία
23 Σεπτέμβρη 1974 — Νομιμοποίηση του ΚΚΕ: Σπουδαία κατάκτηση της πάλης του ελληνικού λαού

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Ήταν 23 Σεπτέμ­βρη 1974, όταν η κυβέρ­νη­ση «εθνι­κής ενό­τη­τας» υπό τον Κων­στα­ντί­νο Καρα­μαν­λή ανα­κοί­νω­νε επί­ση­μα την υπογραφή…

Απόψεις
20ό Συνέδριο ΚΚΕ: Κόμμα παντός καιρού, ενάντια στις σειρήνες του οπορτουνισμού και της «κουκουεδολογίας»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // «Ισχυ­ρο­ποιού­με το ΚΚΕ. Για δυνα­τό εργα­τι­κό κίνη­μα και κοι­νω­νι­κή συμ­μα­χία. Για την εξου­σία — το σοσιαλισμό».…