Περιήγηση: Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας

Διεθνή
Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας: «Πληρωμένη» απάντηση στον Πάπα Φραγκίσκο περί κοινοκτημοσύνης

«Πλη­ρω­μέ­νη» απά­ντη­ση στον Πάπα Φρα­γκί­σκο έδω­σε το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Ιτα­λί­ας (Partito Comunista) ανα­φο­ρι­κά με δηλώ­σεις του προ­κα­θή­με­νου της Καθολικής…

Διεθνή
«Όχι στην κυβέρνηση Ντράγκι»: Δυναμικές συγκεντρώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιταλίας σε όλη την χώρα

Δυνα­μι­κές εκδη­λώ­σεις ενά­ντια στη νέα κυβέρ­νη­ση του Μάριο Ντρά­γκι πραγ­μα­το­ποί­η­σε χθες Σάβ­βα­το, σε όλη την χώρα το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της…

Διεθνή
Σημαντική αύξηση κατέγραψε το ΚΚ Ιταλίας σε εκλογική αναμέτρηση στη Ρώμη

Σημα­ντι­κή αύξη­ση των δυνά­με­ων του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος (Partito Comunista) ανέ­δει­ξαν οι κάλ­πες των επα­να­λη­πτι­κών εκλο­γών στην εκλο­γι­κή περι­φέ­ρεια Lazio‑1 της…

Επικαιρότητα
PCI — ΚΚ Ιταλίας: Εξισώνουν τον κομμουνισμό με το ναζισμό γιατί φοβούνται τη λαϊκή εξέγερση!

Ο Γ.Γ. του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ιτα­λί­ας συνα­ντή­θη­κε με τον Πρό­ε­δρο του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου,  David Sassoli, κατα­θέ­το­ντας τη θέση του Κόμματος…

Σκίτσα
Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας: Τιμούμε το ένδοξο παρελθόν για να κατακτήσουμε το μέλλον (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ)

 25 Απρι­λί­ου 1945, 74 χρό­νια πριν. Με μια επί­θε­ση διαρ­κεί­ας απε­λευ­θε­ρώ­νουν οι Ιτα­λοί Αντάρ­τες με το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ιτα­λί­ας στην…