Περιήγηση: Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας

Ατέχνως
Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας: Μαζί με τα αδελφά κόμματα και με βάση τις κοινές γραμμές θα δώσουμε τη μάχη των Ευρωεκλογών

Ευρωεκλογές – Κομμουνιστικό κόμμα Ιταλίας: «Γνωρίζουμε ότι η παρουσία του Κομμουνιστικού Κόμματος στις Ευρωεκλογές  είναι ένα σημαντικό μήνυμα ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Κομμουνιστικής…