Περιήγηση: Κομμουνιστικό Κόμμα Ουκρανίας

Διεθνή
Ουκρανία: Την διάλυση μνημείου αφιερωμένου στον Κόκκινο Στρατό καταγγέλλει το Κομμουνιστικό Κόμμα

Ένα ακό­μη επει­σό­διο αντι­κομ­μου­νι­στι­κής υστε­ρί­ας γρά­φε­ται στην Ουκρα­νία, καθώς οι τοπι­κές αρχές της πόλης Λβιβ απο­φά­σι­σαν να προ­χω­ρή­σουν στην πλήρη…

Διεθνή
Ουκρανία: Προσπάθεια αποκλεισμού από τις προεδρικές εκλογές καταγγέλλει το ΚΚ Ουκρανίας!

Σε δημό­σια καταγ­γε­λία έχει προ­βεί το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Ουκρα­νί­ας, καθώς το φασι­στι­κό κατε­στη­μέ­νο της χώρας επι­χει­ρεί να βάλει εμπόδια…

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ καταγγέλλει την εισβολή της αστυνομίας στο γραφείο και στο σπίτι του Α΄ γραμματέα του ΚΚ Ουκρανίας

Την «προ­κλη­τι­κή και βίαιη εισβο­λή αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων της Ουκρα­νί­ας, στο γρα­φείο του Α΄ γραμ­μα­τέα του ΚΚ Ουκρα­νί­ας Πιότρ Σιμο­νιέν­κο, στις…