Περιήγηση: Κομμουνιστικό Κόμμα Πολωνίας

Διεθνή
ΚΚ Πολωνίας: Καταδικάζει την πολιτική της κυβέρνησης στο προσφυγικό ζήτημα και την κρίση με την Λευκορωσία

Την πολι­τι­κή της πολω­νι­κής κυβέρ­νη­σης ενά­ντια στους πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες κατα­δι­κά­ζει σε πρό­σφα­τη ανα­κοί­νω­σή του το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Πολωνίας…

Διεθνή
ΚΚ Πολωνίας: Καταδικάζει τον αντιδραστικό νόμο για τις αμβλώσεις, στηρίζει τις μαζικές διαδηλώσεις

«Το να ανα­γκά­ζεις τις γυναί­κες να γεν­νή­σουν ετοι­μο­θά­να­τα, δύσμορ­φα παι­διά, αδύ­να­μα να έχουν μια ενσυ­νεί­δη­τη και ανε­ξάρ­τη­τη ζωή, είναι έγκλημα»,…

Διεθνή
Ευρωομάδα ΚΚΕ: Ερώτηση για τη νέα προκλητική επιχείρηση απαγόρευσης του ΚΚ Πολωνία

Τη νέα επι­χεί­ρη­ση απα­γό­ρευ­σης των κομ­μου­νι­στι­κών συμ­βό­λων και του ΚΚ Πολω­νί­ας καταγ­γέλ­λει η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ με ερώ­τη­ση προς…

Επικαιρότητα
Επαναλαμβάνεται η εις βάρος του ΚΚ Πολωνίας με την κατηγορία της «προπαγάνδας της κομμουνιστικής ιδεολογίας»

Tη Δευ­τέ­ρα 27 Νοεμ­βρί­ου επα­να­λαμ­βά­νε­ται η δίκη σε βάρος του ΚΚ Πολω­νί­ας και των στε­λε­χών του που διαρ­κεί πάνω από…