Περιήγηση: Κομμουνιστικό Κόμμα Ρωσικής Ομοσπονδίας

Διεθνή
Εκλογές στην Ρωσία: Λογοκρισία και περιορισμένη προβολή καταγγέλλει το Κομμουνιστικό Κόμμα (ΚΚΡΟ)

Οι Ρώσοι προ­σέρ­χο­νται από σήμε­ρα στις κάλ­πες, για τις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές που θα διε­ξα­χθούν σε διά­στη­μα τριών ημε­ρών, καθώς άνοιξαν…

Διεθνή
Ρωσία: «Μπλόκο» στην συμμετοχή πρωτοκλασάτου υποψηφίου του Κομμουνιστικού Κόμματος στις βουλευτικές εκλογές

Δύο σχε­δόν μήνες πριν τις κοι­νο­βου­λευ­τι­κές εκλο­γές στη Ρωσία, η Κεντρι­κή Εκλο­γι­κή Επι­τρο­πή της χώρας εξέ­δω­σε ανα­κοί­νω­ση με την οποία…

Διεθνή
Ρωσία: Οι κομμουνιστές τίμησαν την επέτειο ίδρυσης του Κόκκινου Στρατού

Αψη­φώ­ντας τις πολύ χαμη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες και τις απα­γο­ρεύ­σεις εξαι­τί­ας της παν­δη­μί­ας, εκα­το­ντά­δες εργα­ζό­με­νοι, νέοι και νέες, μέλη και υπο­στη­ρι­κτές κομμουνιστικών…