Περιήγηση: Κομμουνιστικό Κόμμα της Βραζιλίας (PCdoB)

Διεθνή
Βραζιλία: Απειλές κατά της ζωής της δέχθηκε το στέλεχος του ΚΚ Βραζιλίας Μανουέλα Ντ’ Αβίλα

Απει­λές ενά­ντια στην ζωή της δέχε­ται τους τελευ­ταί­ους μήνες το στέ­λε­χος του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Βρα­ζι­λί­ας (PCdoB) και πρώ­ην υποψήφια…