Περιήγηση: Κομσομόλσκαγια Πράβντα

Επικαιρότητα
Η Κομσομόλσκαγια Πράβντα δημοσιεύει εξαιρετικά βαρύ απολογισμό ρωσικών απωλειών και κατόπιν τον διαγράφει

Η ρωσι­κή εφη­με­ρί­δα «Κομ­σο­μόλ­σκα­για Πράβ­ντα», πλέ­ον ένα κλασ­σι­κό αστι­κό ΜΜΕ, με επι­χει­ρη­μα­τί­ες ιδιο­κτή­τες, δια­πλο­κή με το αστι­κό πολι­τι­κό σύστη­μα της…