Περιήγηση: Κονδύλια σε ΜΜΕ

Πολιτική
Κυβέρνηση-Πέτσας: Δημόσιο χρήμα σε ιστοσελίδες που διέδιδαν αντεπιστημονικά fake news εν μέσω πανδημίας!

Πώς η κυβέρ­νη­ση επέ­λε­ξε τα ΜΜΕ στα οποία μοί­ρα­σε αφει­δώς εκα­τομ­μύ­ρια για την καμπά­νια «Μένου­με Σπί­τι»; Με ποια κρι­τή­ρια επιλέχθηκαν…