Περιήγηση: Κοντέινερ

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Μετανάστες βρέθηκαν κλειδωμένοι μέσα σε κοντέινερ

Κλει­δω­μέ­νοι μέσα σε κοντέι­νερ εντο­πί­στη­καν τέσ­σε­ρις μετα­νά­στες στη δυτι­κή είσο­δο της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Πρό­κει­ται για αφγα­νι­κής κατα­γω­γής άνδρες τους οποί­ους εντόπισε…