Περιήγηση: Κοντομηνάς

Απόψεις
Και να που ο Παπανώτας έγινε ο πρωταγωνιστής της κατάρριψης του πιο ισχυρού επιχειρήματος ενάντια στο σοσιαλισμό

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Ένα από τα βασι­κά επι­χει­ρή­μα­τα των εχθρών του σοσια­λι­σμού (επί υπαρ­κτού) , ήταν «ναι, εντάξει…