Περιήγηση: Κορανοϊός

Ματιές στην Επικαιρότητα
Με το συνήθη αντικομμουνισμό προσπάθησε να ξεφύγει ο κ. Κοντζαμάνης από τις ερωτήσεις του «Ριζοσπάστη»

Αντί να απα­ντή­σει στα πολύ συγκε­κρι­μέ­να ερω­τή­μα­τα που έθε­σε ο Ριζο­σπά­στης, ο υφυ­πουρ­γός Υγεί­ας κ. Κοτζα­μά­νης, κατέ­φυ­γε στην αερο­λο­γία και…