Περιήγηση: Κορεατική Χερσόνησος

Διεθνή
Προκλητικός ο Χένρι Κίσινγκερ: «Πειρασμός» ένα προληπτικό πυρηνικό χτύπημα ενάντια στη Βόρεια Κορέα!

Ως «ισχυ­ρό πει­ρα­σμό» βλέ­πει την πιθα­νό­τη­τα ενός προ­λη­πτι­κού πυρη­νι­κού χτυ­πή­μα­τος των ΗΠΑ ενά­ντια στη Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία της Κορέ­ας ο γνωστός…

Διεθνή
Βόρεια Κορέα: Η Ιαπωνία εκμεταλλεύεται την πυρηνική «απειλή» για να νομιμοποιήσει την επιθετικότητά της εναντίον άλλων χωρών

Η Βόρεια Κορέα κατη­γό­ρη­σε σήμε­ρα την Ιαπω­νία ότι χρη­σι­μο­ποιεί την υπο­τι­θέ­με­νη «απει­λή» του πυρη­νι­κού και πυραυ­λι­κού προ­γράμ­μα­τος της Βόρειας Κορέας…