Περιήγηση: Κορονοϊός

Προτεινόμενο
Κορονοϊός — Μελέτη: Πέθαναν σχεδόν όλοι όσοι διασωληνώθηκαν εκτός ΜΕΘ

«Γρο­θιά» στο κυβερ­νη­τι­κό αφή­γη­μα των αντιε­πι­στη­μο­νι­κών εξι­σώ­σε­ων «ένα κρε­βά­τι + ένας ανα­πνευ­στή­ρας = ΜΕΘ», και στις κυνι­κές δηλώ­σεις περί «πολυ­τέ­λειας»…

Προτεινόμενο
Ξεκινούν σήμερα οι εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης με τα επικαιροποιημένα εμβόλια

Ξεκι­νούν σήμε­ρα, Τετάρ­τη 14 Σεπτεμ­βρί­ου, οι πρώ­τοι εμβο­λια­σμοί ανα­μνη­στι­κής δόσης με τα επι­και­ρο­ποι­η­μέ­να εμβό­λια κατά της υπο­πα­ραλ­λα­γής Όμι­κρον BA1. Οι…

Κοινωνία
Με το “καλημέρα”

Οι χτε­σι­νές ανα­κοι­νώ­σεις των υπουρ­γεί­ων Παι­δεί­ας και Υγεί­ας, που …εντα­φιά­ζουν και τη στοι­χειώ­δη επι­δη­μιο­λο­γι­κή επι­τή­ρη­ση για τον COVID στα σχολεία,…

Επικαιρότητα
Με ατομική ευθύνη και χωρίς μάσκα ανοίγουν τα σχολεία παρά την ανησυχία για νέο κύμα κορονοϊού

Χωρίς μάσκες, χωρίς την παρα­μι­κρή επι­δη­μιο­λο­γι­κή επι­τή­ρη­ση και μπό­λι­κη ατο­μι­κή ευθύ­νη, θα ανοί­ξουν τα σχο­λεία ‑όπως ακρι­βώς έκλει­σαν- καθώς για…

Προτεινόμενο
Ένας στους 8 με Covid ‑19 εμφανίζει «long Covid» — Σε ποιους καταγράφεται συχνότερα — Τι γίνεται με τα παιδιά και τι θα πρέπει να προσέξουμε

Ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κοί θα πρέ­πει να είναι με το πέρα­σμα του χρό­νου, όσοι νοσούν από Covid- 19 αλλά και όσοι το…

Πολιτική
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των θανάτων από Covid για να «μαγειρεύονται» ευκολότερα τα στατιστικά

«Ο τρι­πλα­σια­σμός των νεκρών από την παν­δη­μία σε σχέ­ση με την ίδια περί­ο­δο πέρυ­σι, οι 8.000 εισα­γω­γές στα νοσο­κο­μεία του…

Επικαιρότητα
Δίκη Χρυσής Αυγής: Σήμερα η απάντηση του δικαστηρίου στο αίτημα αναβολής της δίκης που υπέβαλε ο Μιχαλολιάκος

Η απά­ντη­ση του Πεντα­με­λούς Εφε­τεί­ου Κακουρ­γη­μά­των στο αίτη­μα ανα­βο­λής της δίκης που υπέ­βα­λε δια των συνη­γό­ρων του ο αρχη­γός της…