Περιήγηση: Κορωνοϊός

Επικαιρότητα
Η ενημέρωση του ΕΟΔΥ (10/5/2021) για τα νέα κρούσματα κορωνοϊού, τους θανάτους και τους διασωληνωμένους

Τα νέα κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού που κατε­γρά­φη­σαν στη χώρα το τελευ­ταίο 24ωρο ανέρ­χο­νται σε 1.904, σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση του ΕΟΔΥ.…

Επικαιρότητα
Το επιδημιολογικό φορτίο εμφανίζει πτωτική πορεία, όμως οι αριθμοί συνεχίζουν να είναι ανησυχητικοί

«Το επι­δη­μιο­λο­γι­κό φορ­τίο εμφα­νί­ζει πτω­τι­κή πορεία, ο συνο­λι­κός αριθ­μός των ενερ­γών κρου­σμά­των στην επι­κρά­τεια είναι κάτω από 20.000, ωστό­σο παραμένει…

Διεθνή
Ινδία: «Ανάγκη για μητρικό γάλα για ένα νεογέννητο κοριτσάκι μιας ημέρας στο Δελχί. Η μητέρα της πέθανε από COVID»

Όταν μια ινδι­κή οργά­νω­ση για τα δικαιώ­μα­τα των παι­διών εντό­πι­σε δύο αγό­ρια, ηλι­κί­ας έξι και οκτώ ετών, έχο­ντας ενη­με­ρω­θεί ότι…